space

1. Đồng bộ shop tiktok với hệ thống OTB:

- Bước 1: Trên dashboard OTB, chọn menu Store > + ADD NEW STORE

- Bước 2: Tích chọn biểu tượng Tiktok > nhấn CONNECT > Màn hình được điều hướng tới giao diện Tiktok, tại đây đăng nhập tài khoản Tiktok shop của bạn

- Bước 3: Chọn account type: North America seller

- Bước 4: Chọn Duration (giữ mặc định unlimited) > Điền contact email account tiktok (bắt buộc) > Phone (Không bắt buộc) > Nhấn Confirm đồng ý cung cấp dữ liệu cho hệ thống OTB.

- Bước 5: Chọn "Authorize" để đồng ý đồng bộ dữ liệu shop Tiktok với OTB.

- Bước 6: Không tắt web/tab đang mở, đợi một lúc để màn hình được điều hướng về giao diện OTB. Trên giao diện OTB, sẽ có một popup xác nhận cài đặt Tiktok shop. Chọn "Yes" để hoàn thành quá trình liên kết Tiktok shop với hệ thống OTB.

Sau khi hoàn thành quy trình đồng bộ Tiktok shop với OTB, quay lại menu Store trên dashboard OTB, Tiktok shop sẽ được hiển thị ở trạng thái CONNECTED.

2. Đồng bộ các sản phẩm trong Tiktok Shop với các sản phẩm của OTB:

Có hai tùy chọn để đồng bộ sản phẩm từ Tiktok Shop sang OTB:

1. Đồng bộ sản phẩm trước: :

- Bạn có thể chủ động đồng bộ toàn bộ sản phẩm từ Tiktok Shop sang OTB trước. Khi có đơn hàng trên Tiktok, chúng sẽ tự động xuất hiện ở mục nháp trong OTB, với đầy đủ thông tin về màu sắc, kích cỡ dựa trên dữ liệu đã được đồng bộ.

2. Đồng bộ khi có đơn đặt hàng:

- Hoặc bạn có thể chờ đến khi có đơn hàng trên Tiktok, lúc đó đơn hàng sẽ xuất hiện ở mục nháp trong OTB, và bạn sẽ đồng bộ thông tin sản phẩm vào lúc đó.

Tất cả sản phẩm trên Tiktok Shop đều nằm trong tab TikTok Products Các sản phẩm đã được đồng bộ hoặc có đơn hàng sẽ hiển thị trong tab Synced Products .

Cách đồng bộ sản phẩm TikTok và OTB:

- Bước 1: Tại store Tiktok trong giao diện STORE, chọn Sync Product.

- Bước 2: Chọn Sync để bắt đầu quá trình.

- Bước 3: Chọn loại sản phẩm (product type) phù hợp. Sau đó, tại danh sách các biến thể (Variant list), hãy chọn các thuộc tính thích hợp cho từng biến thể của sản phẩm.

- Bước 4: Đăng tải file thiết kế sản phẩm lên. :

  • Nếu tất cả các biến thể có cùng một thiết kế, bạn có thể chọn tất cả các biến thể rồi sử dụng tính năng Bulk Upload để tải lên thiết kế cùng một lúc.

  • Nếu sản phẩm là sản phẩm Personalize Custom, hãy bật tùy chọn "Personalized Product". Trong trường hợp này, bạn có thể bỏ qua bước tải thiết kế ở đây. Thay vào đó, bạn sẽ thêm thiết kế vào đơn hàng khi nó được đồng bộ từ TikTok về mục drafts của OTB.

- Bước 5: Chọn SYNC PRODUCT VARIANT để hoàn thành quá trình đồng bộ sản phẩm.

Các sản phẩm đã được đồng bộ từ TikTok Shop sang OTB sẽ hiện ra ở tab "Synced Products" với trạng thái là "SYNCED".

3. Đặt các đơn được đồng bộ từ TIKTOK shop :

Khi có đơn hàng được khách đặt trên tiktok shop, hệ thống sẽ tự động lấy các thông tin cần thiết của đơn hàng vào mục Orders > Drafts.

Đơn hàng sẽ có trạng thái UNSYNC nếu chứa sản phẩm chưa được đồng bộ với OTB hoặc sản phẩm chọn “Personalized Product”. Trước khi có thể đặt đơn hàng, bạn cần đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm trong đơn đã được đồng bộ hoàn toàn.

Khi tất cả các sản phẩm trong đơn đã được đồng bộ với OTB, trạng thái của đơn sẽ là "NOT READY". Để đẩy đơn lên hệ thống OTB và sẵn sàng in, bạn cần tick chọn đơn và chọn "Action > Place item".

Lưu ý:

  • Tất cả các đơn hàng từ TikTok shop sẽ phải trả một khoản phí 0.69 USD/sản phẩm để được ưu tiên sản xuất và vận chuyển trong vòng 2 ngày làm việc (kể từ khi đơn hàng được duyệt trên hệ thống).
  • Vui lòng không xóa bất kỳ đơn hàng hoặc sản phẩm nào đang ở trạng thái nháp (Draft), trừ khi đơn hàng đó đã bị hủy trên TikTok shop, vì không thể đồng bộ lại những đơn hàng đã bị xóa.
  • Các đơn hàng không được đồng bộ từ TikTok shop sẽ không được hưởng ưu tiên về thời gian sản xuất 2 ngày.

4. Tự động đặt đơn đồng bộ từ Tiktok shop:

Đối với đơn hàng đồng bộ từ TikTok shop, bạn có thể tự động chuyển chúng sang trạng thái "placed order" mà không cần phải để ở trạng thái "draft". Để kích hoạt tính năng này, hãy làm theo các bước sau:

- Bước 1: Chọn menu Setting > General

- Bước 2: Mở tuỳ chọn Auto place Tiktok Order > Nhấn Save

Đối với các đơn hàng đồng bộ từ TikTok shop, hệ thống sẽ tự động chuyển chúng sang trạng thái "placed order" với điều kiện:

  • Đơn hàng phải đã có đầy đủ thông tin cần thiết và tất cả sản phẩm đã được đồng bộ trước đó.
  • Số dư trong tài khoản phải lớn hơn hoặc bằng tổng giá trị của đơn hàng.

Các đơn hàng đồng bộ từ TikTok shop không đủ điều kiện trên sẽ vẫn nằm trong phần "Order > Drafts".

Với những điều kiện này, hệ thống sẽ tự động đẩy các đơn hàng đồng bộ đủ điều kiện sang trạng thái "placed order" mà không cần phải qua bước "draft" thủ công.

(!) Lưu ý:

  • Nếu số dư trong tài khoản không đủ để đặt đơn đồng bộ từ TikTok shop, hệ thống sẽ tự động tắt tùy chọn tự động đặt đơn này và gửi email thông báo tới bạn.
  • Để mở lại tùy chọn này, bạn cần nạp thêm số dư (topup) vào tài khoản và vào phần Setting để kích hoạt lại.
space